Informacja
W celu dodatkowego zabezpieczenia serwisu PracNET, w systemie została zaimplementowana najnowsza wersja oprogramowania reCAPTCHA. W przypadku problemów z logowaniem do PracNET w pierwszej kolejności należy upewnić się czy używana jest aktualna/najnowsza wersja przeglądarki internetowej. Zalecamy używanie następujących przeglądarek:
- Chrome,
- Firefox,
- Opera.